Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70402/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage - S.I.L.V.HER»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu