Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80041/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: ΗΕ Inclusiveness Index»/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu