Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/3η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Zέρβα

 

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/3η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Ζέρβα/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu