Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/5η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κaς Xaτζηνικολάου

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/5η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κας Χατζηνικολάου/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu