Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργουΈργο 70048/7η διαδικασ στο ία/2020/κ. Bλαχάκη

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη & Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/7η διαδικασία/2020/κ. Βλαχάκη/3 θέσεις

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu