Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70350/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70350 και τίτλο «Mu.SA – Museum Sector Alliance»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu