Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80023/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80023 και τίτλο «Global Competence in Teacher Education (GCTE)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu