Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80024/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80024 και τίτλο «Network for a dynamic actors involved in the transition of competences in the energy field facing learning challenges in Europe (WATT-ELSE)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu