Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80027/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2,3,4,5

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80027 και τίτλο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)»/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2,3,4,5

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu