Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80028/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80028 και τίτλο «Promoting inclusion to combat early school leaving (PICEAT)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu