Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80022/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES) – Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu