Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80029/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu