Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80039/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο «INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu