Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80038/1η διαδικασία/2020/4 θέσεις

 

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80038 και τίτλο «Boosting digital skills and competences for librarians in Europe (BIBLIO)»/1η διαδικασία/2020/4 θέσεις.

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu