Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80040/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80040 και τίτλο «Environmentally conscious smart lighting (ECOSLIGHT)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu