Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048/ΤΕΕ/1η διαδικασία/2020/ΘΕΣΗ 1/1 ΕΝΣΤΑΣΗ

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΤΕΕ/1η διαδικασία/2020/ΘΕΣΗ 1/1 ΕΝΣΤΑΣΗ

Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης

Main Menu