Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80038/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80038 και τίτλο «Boosting digital skills and competences for librarians in Europe (BIBLIO)»/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu