Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80000/2η διαδικασία/2020/1 θέση και 80000/1η διαδικασία/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000  και τίτλο «Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)» 2η διαδικασία/2020, 1 θέση και 1η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu