Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80037/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις, 80037/3η διαδικασία/2020/1 θέση και 80037/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037  και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)» 2η διαδικασία/2020/2 θέσεις,  3η διαδικασία/2020/1 θέση και 1η διαδικασία/2020/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu