Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80041/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80041/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: HE Inclusiveness Index» 2η διαδικασία/2020/ 2 θέσεις και 1η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu