Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80039/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80039/3η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο ««INclusiveTOURismprofessions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»,» 2η διαδικασία/2020/ 2 θέσεις και 3η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu