Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70402/1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «SafeguardingIntangibleandculturalValuesandHERitage - S.I.L.V.HER» /1η διαδικασία/2020/ 1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu