Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού της παροχής τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Main Menu