Έγκριση 3 πρακτικών επιλογής, στο Έργο 70048: (Α)2η διαδικασία/2020/1 θέση - (Β)3η διαδικασία/2020/1 θέση - (Γ)6η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε 3 Πρακτικά Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»: (Α) 2η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Βερύκιου/1 θέση - (Β) 3η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Ζέρβα/1 θέση - (Γ) 6η διαδικασία/2020/Εργαστήριο κ. Αγιομυργιανάκη/1 θέση

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu