Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80026/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80026 και τίτλο «REnewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults (REMIDA)»/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu