Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80029/4η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0»/4η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

 

Main Menu