«Πρακτικές Εφαρμογές της Αγγλικής ως Διεθνούς Γλώσσας Επικοινωνίας σε Πολυγλωσσικές Σχολικές Τάξεις» - Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Οργανισμός Συντονισμού του Έργου Erasmus«Πρακτικές Εφαρμογές της Αγγλικής ως Διεθνούς Γλώσσας Επικοινωνίας σε Πολυγλωσσικές Σχολικές Τάξεις» (English as Lingua Franca Practices for Inclusive Multilingual Classrooms – ENRICH, 2018-1-EL01-KA201-047894), οργανώνει Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00-12:30. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, Γραβιάς 4-6, 10678 Αθήνα.

Το Ευρωπαϊκό Έργο ENRICH αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας υψηλής ποιότητας υποδομής συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές αγγλικής ως ξένης γλώσσας να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν την αγγλική ως διεθνή γλώσσα επικοινωνίας (English as lingua franca). Μέσω αυτής της υποδομής και υιοθετώντας μια πρωτότυπη και συνδυαστική εκπαιδευτική μεθοδολογία, το Έργο στοχεύει στην προαγωγή της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας σε τάξεις που περιλαμβάνουν μαθητές από διάφορες χώρες και κουλτούρες, συμπεριλαμβανομένων των τάξεων με πρόσφυγες και μετανάστες, με αποτέλεσμα την κοινωνική ένταξη και αποδοχή. Στο Έργο συμμετέχουν, ως εταίροι, το Πανεπιστήμιο Roma Tre της Ρώμης, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Στόχος της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του Έργου και η εποικοδομητική συζήτησή τους με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία, μέλη οργανισμών και φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και το ευρύ κοινό. Η παρούσα Ημερίδα αποτελεί πρόσκληση σε έναν ανοικτό διάλογο για την καινοτόμα αντιμετώπιση της διδακτικής της αγγλικής ως της μοναδικής διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας, με πολλαπλά προσδοκώμενα οφέλη για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην Ημερίδα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε ως προσκεκλημένους ομιλητές την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Δρ. Barbara Seidlhofer, και τον Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Δρ. Henry Widdowson, οι οποίοι αποτελούν δυο από τους κορυφαίους γλωσσολόγους και πρωτοπόρους του ερευνητικού πεδίου της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να εγγραφείτε στην Ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8y2c7FSd734rpFQVuzP_Ke4JTZFEpjtjhLzr4tLMcYMOT8w/viewform?usp=sf_link

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την Ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/JxXpm9ga9nY 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο ENRICH, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου, εδώ: http://enrichproject.eu

AFISSA TELIKH NEW

 

Main Menu