Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/7η διαδικασία/2020/3 θέσεις/κ.Βλαχάκης

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» και κωδικό 70048/7η διαδικασία/2020/3 θέσεις/κ.Βλαχάκης

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu