Αποτελέσματα έρευνας της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ σχετικά με τις ικανότητες και τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα

 

 

1

Στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020, η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σε συνεργασία με την Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΑΠ, διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις ικανότητες καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών στον τομέα των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού έργου «BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe», του οποίου το ΕΑΠ αποτελεί τον φορέα εταίρο στην Ελλάδα.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 80 επαγγελματίες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο EQF-6, εκ των οποίων το 71% διαθέτουν 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, κατά μέσο όρο. Συνοπτικά, το 78% δήλωσε ότι οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους πρέπει να επικαιροποιηθούν για να ολοκληρώσουν πλήρως τις ευθύνες που αναλαμβάνουν. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται εδώ.

Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού έργου «BIBLIO: Boosting digital skills and competences of libraries in Europe» είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα των βιβλιοθηκών με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του τομέα και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκεπτικού, το έργο BIBLIO θα διευκολύνει την απόκτηση ψηφιακών και βασικών «οριζόντιων» δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες της βιβλιοθήκης (εργαζόμενους ή / και άνεργους) προκειμένου να ανταποκριθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων, παροχής ενός αρθρωτού προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικύρωσης και αναγνώρισης προσόντων.

 

Main Menu