Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70400/2η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400 και τίτλο «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)»/2η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο

Πρόσκληση

 

Main Menu