Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Κατασκευή Μόνιμης Περίφραξης στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00€

Main Menu