Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στην Τελική Έκθεση της Κοινής Ερευνητικής Μεθοδολογίας για την Ισότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του έργου ΧΕΝΙΑ

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου XENIA είναι πλέον διαθέσιμο! Το έργο XENIA είναι ένα φιλόδοξο τριετές έργο, συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υλοποιείται από μία κοινοπραξία που αποτελείται από επτά εταίρους προερχόμενους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Δείκτη Ένταξης για την ενίσχυση της υλοποίησης των αρχών της Iσότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπεριληπτικότητας (Equality, Diversity and Inclusion-EDI), στα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Συγκεκριμένα, στη βάση ενός αλγόριθμου (algorithm based matrix) θα δύναται να υπολογιστεί το επίπεδο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης φοιτητών και προσωπικού που είτε αποτελούν σεξουαλική μειονότητα ή/και είναι στο περιθώριο βάσει του φύλου τους εντός των ΑΕΙ. Το έργο θα αναπτύξει-μοιραστεί επίσης πρακτικές και εργαλεία για την προώθηση και τη βελτίωση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης. Όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και σε πέντε γλώσσες, συγκεκριμένα σε: αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά και  σλοβενικά. Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως εταίρος του έργου από την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει ενεργά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Ο πρώτος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας Κοινής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Common Research Methodology), η οποία έθεσε το πλαίσιο για τις εργασίες και τη συνεισφορά όλων των εταίρων του έργου XENIA στο πρώτο πακέτο εργασίας. Η βασική δομή δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία ήταν: ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση των ΑΕΙ σε πέντε (5) σχετικούς και κατάλληλους Θεματικούς Άξονες-Τομείς· η ανάπτυξη εξήντα τεσσάρων (64) δεικτών που καταδεικνύουν την ενσωμάτωση φοιτητών και προσωπικού διαφορετικού φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού, και οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε έναν από τους Θεματικούς Άξονες· και η ανάπτυξη εργαλείων και πόρων για την προώθηση της ένταξης στα ΑΕΙ.

Η Τελική Έκθεση που παρήχθη ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ανωτέρω μεθοδολογίας περιγράφει λεπτομερώς κάθε βήμα που υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία για την διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Το υλικό διατίθεται δωρεάν από τον σύνδεσμο: https://xeniaindex.eu/mapping.php.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο XENIA και άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy:

Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/en/projects/xenia/, https://www.xeniaindex.eu/

Facebook   : @DAISSyResearchGroup, @XENIA Erasmus+ Project

Linkedin    : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/

Twitter       : https://twitter.com/daissy_research

Instagram   : @daissy_researchgroup

Email          : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Main Menu