Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70048/10η διαδικασία/ΤΕΕ/2020/1 θέση/1 άτομο

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/10η διαδικασία/ΤΕΕ/2020/1 θέση/1 άτομο

Πρόσκληση

 

Main Menu