Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει σαράντα οκτώ (48) θέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Main Menu