Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Αθλητισμός και Τέχνη: Επιστημονικός και Καλλιτεχνικός Διάλογος"

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: "Αθλητισμός και Τέχνη: Επιστημονικός και Καλλιτεχνικός Διάλογος" ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου έως τις 27 Ιανουαρίου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους θεματικούς άξονες (http://sportsart.conf.uoi.gr/to-synedrio/thematikoi-axones/), τις προδιαγραφές καθώς και το πρότυπο περίληψης http://sportsart.conf.uoi.gr/eggrafes/ 

http://sportsart.conf.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf

 

Main Menu