Ενημέρωση σχετικά με καταβολή αμοιβών μελών ΣΕΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να καταβληθεί εντός του 2018 η πρώτη αμοιβή  των μελών ΣΕΠ. Για όσους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή εντός του Δεκεμβρίου, θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου. Ταυτόχρονα το Τμήμα Προσωπικού έχει ήδη ξεκινήσει την επαναπροώθηση των υπογεγραμμένων συμβάσεων των μελών ΣΕΠ, δίνοντας προτεραιότητα  σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μερικοί εκ των οποίων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε έναρξη επαγγέλματος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και έπειτα να αποστείλουν τα απαραίτητα παραστατικά στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων.

Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ για την έγκριση πρόσληψης του συνολικού αριθμού ΣΕΠ (2018-2019). Το αρχικό αίτημα του ΕΑΠ στάλθηκε στο ΥΠΠΕΘ στις 13/9/2018, και η σχετική ΚΥΑ παραλήφθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΑΠ στις 10/12/2018. Από αυτή την ημερομηνία κι έπειτα μπορούσε να ξεκινήσει η οριστικοποίηση των στοιχείων των συμβάσεων και η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής. Προκειμένου να καταβληθούν εγκαίρως οι πληρωμές έπρεπε να προηγηθεί η υπογραφή χιλιάδων συμβάσεων από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. σε ένα υπερβολικά μικρό χρονικό διάστημα, όπως και έγινε και να ακολουθήσει η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αυτές τις ενέργειες ολοκληρώθηκε η αμοιβή του μεγαλύτερου μέρους των μελών ΣΕΠ (50%) εντός του Δεκεμβρίου (καθώς το ηλεκτρονικό αρχείο είχε ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις 14/12/2018). Το υπόλοιπο 25% στάλθηκε από το Τμήμα Προσωπικού στο Τμήμα Οικονομικών στις 19/12 και όλο σχεδόν το υπόλοιπο ποσοστό στις 15/1/2019. Να σημειωθεί ότι η ροή επιστροφής συμβάσεων και η επεξεργασία τους ήταν συνεχής όλο αυτό το διάστημα.

Στόχος των Διοικητικών Υπηρεσιών είναι να καταβληθεί εγκαίρως η πληρωμή των μελών ΣΕΠ που δεν έλαβαν την πρώτη πληρωμή τους εντός του 2018, μαζί με την πληρωμή τους και για το υπολειπόμενο διάστημα – μήνες εργασίας (το τελευταίο αφορά όλα τα μέλη ΣΕΠ).

Όσον αφορά την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων των μελών ΣΕΠ, εκ μέρους του Ιδρύματος απολογούμαστε για την καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση σχεδόν κατά 50% του αριθμού των μετακινήσεων των μελών ΣΕΠ και των υποβληθέντων παραστατικών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες τέθηκαν εκτός χρονοδιαγράμματος για λόγους που δεν οφείλονται στο Ίδρυμα, όπως: την καθυστέρηση στην απόφαση επανίδρυσης των προγραμμάτων από πλευράς ΥΠΠΕΘ αλλά
και την καθυστέρηση στον ορισμό Αντιπροέδρων της Δ.Ε. με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις απαιτούμενες υπογραφές εγγράφων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Main Menu