Ενημέρωση σχετικά με καταβολή Οδοιπορικών μελών ΣΕΠ

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας (17.01.2019) αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην καθυστερημένη καταβολή των οδοιπορικών εξόδων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάσταση.
Ολοκληρώθηκε η καταβολή των οδοιπορικών του 2017-2018 καθώς και αυτών για τις διπλωματικές εργασίες του Σεπτεμβρίου.
Ολοκληρώθηκε η διοικητική διεκπεραίωση των οδοιπορικών για τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η καταβολή στους δικαιούχους έγινε εντός του Απριλίου και καταβάλλονται προσπάθειες να κατατεθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και τα οδοιπορικά του Νοεμβρίου έως το τέλος του μήνα.
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος επιδιώκουν με κάθε τρόπο την εξομάλυνση της κατάστασης. Για αυτό το σκοπό το Γραφείο Οδοιπορικών του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων έχει ενισχυθεί με δύο 2 επιπλέον συναδέλφους και αν χρειαστεί θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Main Menu