Διεθνές συμπόσιο με θέμα «The Future is Now: Open and Distance Universities in Europe», 5 & 6 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα

Εκτύπωση

Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Αφίσα