Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ - Οδηγίες και Πίνακες Αποτελεσμάτων

Στις 21 Μαρτίου 2016 οι υποψήφιοι της ανωτέρω Κατηγορίας Β τα ονόματα των οποίων δεν εμφανίζονταν στους πίνακες της 7ης Μαρτίου 2016, θα πρέπει να επισκεφθούν εκ νέου την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή της οικονομικής τους συμμετοχής σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις.

 

Δείτε τις οδηγίες εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες εγγραφής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών (Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Υποψήφιοι κατηγορίας Β ανά πρόγραμμα σπουδών


  

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος - Αποτελέσματα

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα - Αποτελέσματα

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας - Αποτελέσματα

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διαχείριση Αποβλήτων - Αποτελέσματα

Διαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Αποτελέσματα

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων - Αποτελέσματα

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - Αποτελέσματα

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (με ΘΕ) - Αποτελέσματα

Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα

Εκπαίδευση Ενηλίκων Γ (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Αποτελέσματα

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (MBA) - Αποτελέσματα

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (ΜΒΑ) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά - Αποτελέσματα

Διδακτική της Αγγλικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας - Αποτελέσματα

Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας - Αποτελέσματα

Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας - Αποτελέσματα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών - Αποτελέσματα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα - Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική - Αποτελέσματα

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (με ΘΕ) - Αποτελέσματα

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (χωρίς ΘΕ) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Σχεδιασμός Φωτισμού  Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα

Σχεδιασμός Φωτισμού Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα

Τραπεζική - Αποτελέσματα

Τραπεζική (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα

Main Menu