Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ - Οδηγίες και Πίνακες Αποτελεσμάτων


Υποψήφιοι κατηγορίας A ανά πρόγραμμα σπουδών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ημερομηνία έναρξης των Προγραμμάτων Σπουδών είναι η 1η Οκτωβρίου 2016. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://www.eap.gr/el/spoudes-sto-eap/ekpaideusi/plirofories/genikes-plirofories


Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος - Αποτελέσματα - Επιστολή

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση Αποβλήτων - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα  - Επιστολή

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα  - Επιστολή

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διαχείριση Τεχνικών Έργων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Εκπαίδευση Ενηλίκων Γ (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Αποτελέσματα - Επιστολή

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (MBA) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (ΜΒΑ) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διδακτική της Αγγλικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας  - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας - Αποτελέσματα - Επιστολή

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών - Αποτελέσματα - Επιστολή

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Α&Β (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Γ (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Α (Προγ. 1) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Β (Προγ. 2) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Γ (Προγ. 3) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Επιστήμες της Αγωγής  Με Θεματικές Ενότητες - Δεν υπάρχουν ΔΕΚΤΟΙ φοιτητές για το Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (με Θ.Ε.) κατηγορία Α.

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (χωρίς ΘΕ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Επιστήμες της Αγωγής  Β & Γ (χωρίς ΘΕ) (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σχεδιασμός Φωτισμού Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σχεδιασμός Φωτισμού  Β (Προγ. 2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού Α (Προγ. 1) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού Β (Προγ.2) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Τραπεζική - Αποτελέσματα - Επιστολή

Τραπεζική (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Main Menu