Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)» και «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)» - Οδηγίες και Πίνακες Αποτελεσμάτων

Υποψήφιοι κατηγορίας B ανά πρόγραμμα σπουδών.

Στις 06 Απριλίου 2016 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)» και «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)» των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίζονται στους πίνακες της 23ης Μαρτίου 2016 θα πρέπει να επισκεφθούν εκ νέου την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή της οικονομικής τους συμμετοχής σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες εγγραφής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών (Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Αποτελέσματα - Επιστολή

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (10ΕΤΗ) - Αποτελέσματα - Επιστολή

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες - Αποτελέσματα - Επιστολή

 

Main Menu