Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 για τους φοιτητές που θα επανεγγραφούν το καλοκαίρι του 2016

Εκτύπωση

Οι φοιτητές των πτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με έτος εισαγωγής από 2011  έως και 2015, καθώς επίσης και οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με έτος εισαγωγής από 2014 έως και 2015, μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας μέσω της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΕΑΠ στις Υπηρεσίες Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία στην καρτέλα  «Αίτηση Υποτροφίας»Υποβολή αιτήσεων υποτροφίας έως τις 31 Μαΐου 2016.

Προσοχή: Ο Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών διευκρινίζει ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας.

Επισημαίνουμε ότι:    

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης υποτροφίας έχουν:

     α) οι υποψήφιοι των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 6 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο ΕΑΠ.

     β) οι υποψήφιοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως και 3 έτη από το έτος εισαγωγής τους στο ΕΑΠ.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση υποτροφίας αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές που παρακολουθούν μία  ή περισσότερες  ΘΕ, ή εργαστηριακούς κύκλους, ή εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο αιτούνται τη μερική ή ολική απαλλαγή από τη συμμετοχή στις δαπάνες σπουδών τους.

Διευκρινίζεται ότι οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ  που έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και επιπλέον θεματικών ενοτήτων πέραν του ελάχιστου αριθμού θεματικών ενοτήτων που απαιτεί το πρόγραμμα για την απόκτηση πτυχίου  (ο αριθμός των επιπλέον θεματικών ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο), δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης υποτροφίας και δεν δικαιούνται υποτροφία αριστείας.