Αίτηση Συμμετοχής για παρουσίαση εργασίας στη 2η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκτύπωση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛΕΕΤΠΕΑ) σε συνεργασία με:  

σας καλεί να συμμετάσχετε στη  2η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (ΜΦ) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Η συνάντηση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, 24 - 25 Ιουνίου 2016.

Παρακαλούμε όπως διακινήσετε την ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής (που επισυνάπτονται) προς κάθε ενδιαφερόμενο και υποστηρίξετε με τις ενέργειές σας τη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΕΤΠΕΑ.

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ