Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2016 [International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2016 (ICBE - HOU)]

Εκτύπωση

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2016, ανταποκρινόμενη στο αίτημα πολλών ενδιαφερομένων, ανακοινώνει ότι  η κανονική εγγραφή των συνέδρων παρατείνεται έως την Δευτέρα 4/4/2016.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα, 22 - 23 Απριλίου 2016 και οι νέες ημερομηνίες και τα κόστη εγγραφής έχουν ως εξής:

  Εγγραφή έως 4/4/2016

Καθυστερημένη εγγραφή

(έως την 15/4/2016)

Κανονικοί Σύνεδροι 120 € 220 €
Φοιτητές 60 € 110 €

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο δίνονται στο site του Συνεδρίου http://193.108.160.55/icbe-hou.eap.gr/ocs2/index.php/ICBE-HOU_2016/ICBE-HOU_2016 και η εγγραφή (registration) πραγματοποιείται στο: http://193.108.160.55/icbe-hou.eap.gr/ocs2/index.php/ICBE-HOU_2016/ICBE-HOU_2016/schedConf/registration