Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)» - Οδηγίες και Πίνακες Αποτελεσμάτων

 

Υποψήφιοι κατηγορίας B ανά πρόγραμμα σπουδών.

 

Στις 06 Μαΐου 2016 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)» των οποίων τα ονόματα δεν εμφανίζονται στους πίνακες της 19Απριλίου 2016, θα πρέπει να επισκεφθούν εκ νέου την ιστοσελίδα του ΕΑΠ προκειμένου να ενημερωθούν για την καταβολή της οικονομικής τους συμμετοχής σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες εγγραφής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών (Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) - Πίνακες Αποτελεσμάτων - Οδηγίες

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)  (10ΕΤΗ) - Πίνακες Αποτελεσμάτων - Οδηγίες

 

 

Main Menu