Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των επιλαχόντων υποψήφιων φοιτητών κατηγορίας Β Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Εκτύπωση

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διαχείριση Και Τεχνολογία Ποιότητας - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διαχείριση Και Τεχνολογία Ποιότητας (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Μονάδων Υγείας -  Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (10ΕΤΗ) -  Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -  Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Εκπαίδευση Ενηλίκων Β (χωρίς ΘΕ) -  Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Εκπαίδευση Ενηλίκων Γ (χωρίς ΘΕ) -  Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (MBA) -Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Administration (ΜΒΑ) (10ΕΤΗ) -Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Διδακτική της Αγγλικής ως ξένης/ διεθνούς γλώσσας – Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (χωρίς ΘΕ) Κατηγορία Β - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Επιστήμες της Αγωγής Β & Γ (χωρίς ΘΕ) Κατηγορία Β (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Α Κατηγορία Β (Προγ. 1) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία Β Κατηγορία Β (Προγ. 2) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Σχεδιασμός Φωτισμού - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Συστήματα Κινητού Και Διάχυτου Υπολογισμού - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Τραπεζική - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος

Τραπεζική (10ΕΤΗ) - Έχουν καλυφθεί οι θέσεις του Προγράμματος