Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες διάλεξεις του VJ KHAN

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες διάλεξεις του VJ KHAN , TU/e (στο πλαίσιο Erasmus), στους φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών:

  • Design for crowdsourcing & crowdsourcing for design | Crowdsourcing και Σχεδίαση
  • Lighting in an IoT (Internet of Things) Era | Σχεδίαση στην εποχή του Διάχυτου Υπολογισμού

 

 

Main Menu