Προσφορά Διδακτικού Υλικού σε Ψηφιακή μορφή σε συγκεκριμένες ΘΕ με έκπτωση πενήντα ευρώ (50€) στην οικονομική συμμετοχή των φοιτητών

Εκτύπωση

Το ΕΑΠ, σύμφωνα με την απόφαση την οποία έλαβε η ΔΕ στην υπ΄αριθμ. 298/9-5-2016 Συνεδρίαση της, προχωρά σε προσφορά Διδακτικού Υλικού και σε Ψηφιακή μορφή για τις εξής ΘΕ των  ΠΣ: ΔΕΟ11, ΔΕΟ13, ΔΕΟ23, ΔΕΟ24, ΕΠΟ22, ΠΛΗ10, ΠΛΗ11, ΠΛΗ12, ΠΛΗ 20, ΠΛΗ21 και των ΘΕ των ΜΠΣ: ΔΜΥ50, ΔΜΥ60, ΜΒΑ51, ΑΓΓ68 , ΑΓΓ70, ΟΡΘ51, ΟΡΘ60, ΚΠΠ50, ΚΠΠ51, ΚΠΠ60, ΚΠΠ61, ΚΦΕ52, ΚΦΕ61, ΓΤΠ60 με έκπτωση πενήντα ευρώ (50€) επί του κόστους συμμετοχής των φοιτητών στα έξοδα των εν λόγω ΘΕ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να δηλώσουν τις ανωτέρω ΘΕ και επιθυμούν να παραλάβουν το διδακτικό υλικό μόνο σε ψηφιακή μορφή, να το δηλώσουν μέσω της Φόρμας Υποβολής Δήλωσης Νέων Θεματικών Ενοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (open.eap.gr), όταν αυτή ενεργοποιηθεί.

Το ΕΑΠ θα προχωρήσει σε προσφορά Διδακτικού Υλικού και σε Ψηφιακή μορφή και σε άλλες ΘΕ στο προσεχές μέλλον.