6ο Διήμερο Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων, Αθήνα 28-29 Μαΐου 2016

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) και τους Συντελεστές της Θεματικής Ενότητας του ΕΑΠ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», με Υπεύθυνο Εργαστηρίου τον Καθηγητή ΣΑΣ/ΕΑΠ  Αντώνη Λιοναράκη σας καλούν στο 6ο Εργαστήριο Υποψηφίων Διδακτόρων.

Τοποθεσία:

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί  το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου του 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (αίθουσα 108), στην Διεύθυνση: Πειραιώς 211, Ταύρος (τηλ.: 213-1306380-381)

Συμμετοχή:

Οι συμμετέχοντες του Εργαστηρίου θα είναι:

• Υποψήφιοι διδάκτορες που θα πάρουν μέρος στο εργαστήριο και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

• Φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως παρατηρητές

Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα του Εργαστηρίου

Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος:

 http://eeyem.eap.gr/workshop_phd/appliance

Αφίσα:

Λίγα λόγια για το Εργαστήριο:

Τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε μια προσπάθεια από το ΕΑΠ για την διεξαγωγή του Εργαστηρίου Υποψηφίων Διδακτόρων, το οποίο θα ενέπλεκε υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συνεργαστούν με επιβλέποντες και άλλους υποψήφιους για να θωρακίσουν και να ενδυναμώσουν την διδακτορική τους έρευνα.

Τα ερευνητικά πεδία των υποψηφίων θα έπρεπε να είναι συγγενή με την εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση,  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, καινοτομίες στην εκπαίδευση,  εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, μέσα μαζικής επικοινωνίας  και εκπαίδευση, οπτικοακουστική γλώσσα και εκπαίδευση, media και οπτικοακουστικές τέχνες στην εκπαίδευση.

Στο Εργαστήριο αυτό πήραν μέρος υποψήφιοι από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, από πανεπιστήμια του εξωτερικού, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από τα Παιδαγωγικά Τμήματα και Τμήματα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάτρας,  Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, από το Τμήμα ΜΜΕ & Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σας προσκαλούμε λοιπόν, εφόσον επιβλέπετε διδακτορικά ή είστε μέλη τριμελών επιτροπών διδακτορικών, μπορείτε να ζητήσετε από τους υποψήφιους διδάκτορες να παρακολουθήσουν το Εργαστήριο και να συμμετέχουν στη διαδικασία του. Τα οφέλη τους θα είναι πολλαπλά, όπως έχει δείξει η εμπειρία μας. Ασφαλώς η επικέντρωση του Εργαστηρίου είναι στη μεθοδολογία και πολύ λιγότερο στα επιστημονικά πεδία της έρευνας.  Η καθοδήγηση του κυρίως επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής των υποψηφίων είναι απολύτως σεβαστή και δεν επηρεάζεται.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Καθηγητής ΣΑΣ/ΕΑΠ Αντώνης Λιοναράκης

Main Menu