Ώρες Τηλεφωνικής Επικοινωνίας με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους φοιτητές, από την Δευτέρα, 10/10/2016, διαμορφώνονται ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. μέχρι τη 13:00 .

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται το Παράρτημα Αθήνας, οι Πύλες-Πόλοι και το Γραφείο Πληροφοριών - Πρωτοκόλλου. Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου είναι από τις 07.30 π.μ. μέχρι τις 07.30 μ.μ.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email) των Προγραμμάτων Σπουδών σας.